ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می‌دانستم

اگر به شما پنج دلار پول و دو ساعت وقت بدهند و بخواهند با این سرمایه‌ی محدود و زمان اندک پولدر بیاورید، چه می‌کنید؟
این تمرین را در یکی از کلاس‌هایم در دانشگاه استنفورد به دانشجویان داده بودم.
وقتی این پرسش را در میان جمع یا گروهی مطرح می‌کنم، اغلب با صدای بلند می‌گویند: «بلیط بخت‌آزمایی می‌خریم.»
بد نیست بدانید تیمی که بیشترین پول را به‌دست آورد، از پنج دلار سرمایه‌ی اولیه استفاده نکرد.

CTA tayyebi

سال‌هاست که شاگردان سابقم، خلاصه‌ی گزارش شکست‌هایشان را به موازات خلاصه گزارش موفقیت‌هایشان به روز می‌کنند. مشاهده‌ی تجربیات از زاویه‌ی شکست، وادارشان می‌کند از خطاهایی که در گذشته مرتکب شده‌اند درس عبرت بگیرند و از تکرار آن جلوگیری کنند.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: