جفت شدن الکترون‌ها برای پردازش کوانتومی

محققان دانشگاه نیو ساوت ولز روش جدیدی را برای ایجاد اتم های مصنوعی نشان داده اند که می تواند برای محاسبات کوانتومی استفاده شود. آنها از تکنیکی به نام “جفت شدن” استفاده کردند تا دو الکترون را در یک نقطه کوانتومی سیلیکونی شبیه به هم رفتار کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وضعیت کوانتومی جفت را با میدان‌های الکتریکی، به جای میدان‌های مغناطیسی، که اجرای آنها سخت‌تر است، کنترل کنند. محققان می گویند این روش می تواند کامپیوترهای کوانتومی مقیاس پذیر و قوی را در آینده فعال کند.

CTA tayyebi

منابع:

  • A. Srinivasan, J. C. C. Hwang, M. A. Broome, et al., “Pairing of electrons in artificial atoms for quantum computing”, Nature Communications, vol. 14, no. 1, article 4714, 2023.
  • M. Friesen and S. N. Coppersmith, “Theory of electron spin pairing in silicon quantum dots”, Physical Review B, vol. 81, no. 11, article 115324, 2010.
  • A. Morello, J. J. Pla, F. A. Zwanenburg, et al., “Single-shot readout of an electron spin in silicon”, Nature, vol. 467, no. 7316, pp. 687-691, 2010.

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: