International Trade

اصطلاحات مفید بازرگانی

هر تاجر و بازرگان کارکشته و کار بلدی باید در اصطلاحات مهم بازرگانی آشنایی داشته باشد و بر آنها مسلط باشد.

 •         – گمرکی:
  • نوعی مالیات است که به کالا های صادر یا وارد شده تعلق می گیرد در واقع نوعی مالیات بر تجارت خارجی است که هم یک منبع در آمد برای دولت هم و از ابزار سیاست گذاری آن می باشد.
 • عوارض شهرداری:
  • شهرداری در مقابل  خدماتی که ارائه می دهد وجوهی چون عوارض اتومبیل یا عوارض نوسازی دریافت می کند
 • شرکت سهامی عام:
  • شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
 • شرکت سهامی خاص :
  • شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس، توسط موسسان تامین شده است.
 • ظهر نویسی :
  • وقتی در پشت سفته نوشته می شود
  • این سند به آقای یا خانم انتقال‌ یافت عمل ظهر نویسی صورت گرفته است.
 • برات:
  • سند با حواله ای است که از طرف طلبکار صادر می شود و به موجب آن، بدهکار مطلع می شود که باید مبلغ بدهی خود را در سر رسید معین به فردی که طلبکار شخص می کند پرداخت نماید.
 • مضاربه:
  • قرار دادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تامین می کند و طرف دیگر—————‐—————-
 • مشارکت مدنی:
  • قرار دادی بازرگانی است که موجب آن دو یا چند شخص حقیقی را حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا حسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد شود در هم می آمیزد
 • مشارکت حقوقی:
  • قرار دادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید را تامین با قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن شریک می شود
 • معاملات سلف :
  • بانک محصولات تولیدی آینده بنگاه ها را پیش خرید می کند
 • جعاله :
  • طبق قرداد. کارفرما تعهد می کند در قبال عمل مشخص کارگزار با عامل، آخرت معینی به او بپردازد.
 • مساقات:
  • قراردادی است میان صاحب باغ و ‌دیگری‌. که به ازای دریافت مقداری از محصول کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می دهد
 • هدف بنگاه اقتصادی:
  • ترکیب بهینه عوامل تولید و خدمات برای کسب‌ سود بیشتر از طريق کم کردن هزینه و بالا بردن استاندارد ها که در این راستا نقش اصلی را دو عامل خریدار و فروشنده، باز می کنند و در این اصل این دو عامل هستند که به اقتصاد معنا داده و فضیلی را تحت عنوان بازار ایجاد می‌ کنند.
 • انواع بازار:
  • بازار مصرفی بازار صنعتی – بازار پولی – بازار بین المعلی – بازار مواد خام
 • تعریف بازاریابی:
  • بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که کالا و خدمات را به گونه ای از تولید کننده به سمت مصرف کننده به سمت مصرف کننده هدایت می نماید که موجب برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماعی را تامین نماید.
 • دامپینگ:
  • ارزان فروشی در کوتاه مدت به منظور حذف رقبا از بازار و در نهایت به دست گرفتن بازار است
 • بازرگان:
  • کسی است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی،  کار تشخیص نیاز ها و تولید کالاها و خدماتی را که عرضه آنها با رعایت خواب صرفه جویی و سود بخشی لازم است بر عهده می گیرد
 • بازار:
  • منظور ارتباط مجموعه خریداران و فروشندگان آن کالا و نحوه‌ی رفتار و عکس العمل آنها نسبت به تغییر عوامل اقتصادی است و نه ضرورتا مکان خاصی که به اصطلاح بازار نامیده می‌شود.
 • بودجه
  • سندی است که در یک طرف آن مخارج عمومی به طور دقیق تعيين و طبقه بندی شده‌اند و در طرف دیگر آن درآمد های عمومی که در تأمین این مخارج باید وصول شونده مشخص گردیده است.
 • تولید ناخالص داخلی :
  • عبارت است از ارزش پولی کلیه کالا ها و خدمات نهایی که در طول یک سال در محدوده مرز های جغرافیایی یک کشور تولید می شود و به اختصار GDP  نامیده می شود
 • تولید ناخالص ملی:
  • عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یک سال تولید کرده‌اند و به اختصار GNP نامیده می‌شود
 • دهک:
  • یکی از معیارهای ساده و مفید برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جوامع ، شاخص (دهک) هاست.
 • مالیات:
  • مالیات قسمتی از دارایی با درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله‌ ای پرداخت هزینه های عمومی باشد یادر جهت اعمال سیاست‌ های مالی کشور قرار گیرد.
 • مالیات بر دارایی:
  • این نوع مالیات می تواند به انواع دارایی اعم از منقول،غیر منتقول، مثل خانه، زمین و… تعلق گیرد.
 • مالیات بر در آمد:
  • این نوع مالیات به انواع درآمد تعلق می گیرد. مثل مالیات بر حقوق – مالیات بر در آمد مشاغل – مالیات بر در آمد کشاورزی – مالیات بر در آمد املاک.
 • مالیات بر نقل و انتقال دارایی
  • این نوع مالیات  در هنگام انجام معاملات وصول می شود هم چنین  بر نقل و انتقال دارایی افراد ( پس از پیگیری به آنها)
  • به وارث تعلق می گیرد که در این (مالیات بر ارث) نامیده می‌ شود.
 • مالیات مستقیم:
  • مالیاتی است که به طور مستقیم از اشخاص
  • حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر ثروت،  مالیات بر ارث است.
 • مالیات غیر مستقیم:
  • مالیاتی است که به طور غیر مستقیم از اشخاص دریافت می شود به این ترتیب که پرداخت کننده آن تضمین پرداخت وجه برای خرید کالای مورد نیاز خود، تعدادی مالیات هم‌ می پردازد.
 • پنج استراتژی برنده بازاریابی:
  • ایجاد نام و نشان تجاری و مطرح در بازار. تقسیم بندی مشتریان ویژه
  • بهبود سیستم های اطلاعات مشتریان.
  • بهر برداری درست از اینترنت و فضای الکترونیک
  • خلاقیت و نو آوری
 • بار نویسی:
  • مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه به تدریج ریز آن را می نویسند تا بعدا با بار نامه و مانیفست تطبيق داده‌ می شود .
 • بارانداز:
  • محل سر پوشیده ای است که یک یا چند طرف آن دیوار نداشته باشد و کالا به منظور محفوظ ماندن از برو باران و ثابتش منظم آفتاب در آنجا گذاشته می‌شود
 • کالا های متروکه:
  • کالا های که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد
 • پیمان نامه ارزی :
  • فرمی است که صادر کننده هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می کند برای خروج وقت نیز پیمان نامه موقت صادر می شود که در صورت عدم برگشت کالا در مدت مقرر، آن را صادرات محسوب کرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرار می دهند.
 • کابو تاژ:
  • عبارت است از حمل کالا و از بندر یک کشور به بندر دیگر د همچنین از  ——————
 • پروفور ما:
  • سیاهه خرید است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می کند این سیاهه قبل از فروش کالا ، باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوط برسد پروفور ما را پیش از فاکتور نیز می گویند.
 • اعلامیه مرز:
  • سندی است بانکی که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می دهد.
 • تعرفه گمرکی:
  • جدولی است که کلیه کالا ها در آن طبقه بندی و در ستون های معین شماره فصل و ردیف مربوط ، نوع کار و ما خذ حقوق گمرکی تعیین شده است.
 • کارنه تیر:
  • کارنه تیر سند ترانزیتی بین المللی کالا یا راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا از کشور های بین راه تا مقصد به طور ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.
 • اسناد حمل:
  • بارنامه به منزله سند قرار داد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
 • جزئیات مندرج در برنامه باشد شامل موارد زیر باشد
  • شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی  که ورود اجناس به اطلاع او برسد – هزینه حمل پرداخت شده یا ۴ فایل پرداخت در مقصد – تعداد نسخه های  بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.
 • گواهی بیمه:
  • سندی است که باید توسط شرکت بیمه و با نمایندگی آن و با وسیله پذیره نویسان صادر و یا امضا شده باشد و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل تاریخ حمل باشد مبلغ بیمه نامه  باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.
 • گواهی بیمه باید :
  • با آنچه که در اعتبار ذکر شده مطابقت داشته باشد کلیه خطرات ذکر شده در اعتبار را دربر گیرد با سایر اسناد در مورد محموله شرح کالا مطابقت داشته باشد.
 • اظهار نامه گمرکی :
  • عبارت است از یک اظهار نامه مبدا که توسط یک مقام یا مقامات صالح گواهی شده باشد.
 • اظهارنامه ورود یا خروج :
  • عبارت است از هر نوع اظهار نامه ای که توسط شخص مسئول حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم از ارتباط با وسیله حمل و نقل، مسیر سفر، بار ، کالاهای توشه ‌ای و ملزومات کارکنانو مسافرین باشد

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: